onsdag 24. mars 2010

Vinduer

Når en skal restaurere hus, så er vidauga like viktige som forma på huset. Vindauga er som augene på eit menneske, det gjev utsjånaden det personlege preget! Difor var det viktig for oss å få same måla på dei nye vindauga våre, og til denne jobben fekk vi selgaren av vindauga til å komme og ta måla. Det var eit lurt trekk, for då vart alle viktige detaljar klarlagt og forstått med ein gong. I tillegg var det trygt å tenkje på også, for skulle noko vere gale med måla, ja så var det ikkje vi som hadde målt feil!!
Vi bestilte ferdig måla vindauge både inne og ute, for å måle slikt er noko pirk. Og ein betaler forsvinnande lite for å få dette gjort.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar